Organisatie

De Energiestrijd is een initiatief van Meneer de Leeuw. Wij werken samen met diverse partners om Energiestrijd in het hele land en in verschillende branches te kunnen organiseren.

meneer_de_leeuw.png

Meneer de Leeuw
Meneer de Leeuw gelooft in innovatie door participatie. Meneer de Leeuw ontwikkelt en organiseert co-creatie processen. Meneer de Leeuw ziet de www.energiestrijd.nl als aanleiding om samen het gesprek over energie besparen aan te gaan.

urgenda.png

Urgenda
Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van een lange-termijnvisie, een concreet actieplan tot en met 2050 en onze icoonprojecten.

natuur-en-milieufederaties.png

De Natuur en milieufederaties
De Natuur en Milieufederaties maken zich sterk voor duurzame energie, een mooie natuur, gezond voedsel en een gevarieerd landschap. Wij zijn er van overtuigd dat Nederland mooier en duurzamer kan!

habion.png

Habion
Habion ontwikkelt en beheert een diversiteit aan woonvormen voor senioren. Dat doen zij in nauwe samenwerking met lokale partijen. Habion bezit woonzorgcentra (verzorgings- en verpleeghuizen), aanleunwoningen, woonzorgcomplexen, levensloopgeschikte huur- en koopappartementen en (wijk-)voorzieningen zoals dienstencentra, medische praktijken en wijkservicepunten.

enelogic-logo-kl.jpg

Enelogic
Energiestrijd maakt gebruik van het platform van Enelogic. Enelogic bouwt aan een geweldig energieplatform wat particulieren en het MKB eenvoudig en betaalbaar helpt met inzicht in hun energieverbruik en energiebesparing.


De energiestrijd werd eind 2009 voor het eerst gevoerd door twee dorpen aan de Zaan. Met www.energiestrijd.nl borduren wij voort op deze ervaring. Onze dank gaat uit naar alle energiestrijdpioniers en in het bijzonder medeinitiatiefnemer Sorrel Jansen!